Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Contact Internationaal recht 1 Inleiding 1 Inleiding 2 Verenigingsrecht 1 Verenigingsrecht 2 Aansprak in de sport 1 Aansprak in de sport 2 Arbeidsovereenkomsten intellectuele eigendom 1 intellectuele eigendom 2 Jurisprudentie internationaal recht Jurisprudentie verenigingsrecht Jurisprudentie aansprakelijkeidsrecht Jurisprudentie Inleiding Jurisprudentie arbeidsrecht Jurisprudentie inellectueel eigendomsrecht Varia Hippisch recht Hyppisch recht links Bescherming persoonsgegevens 

Aansprak in de sport 1

Sheets Aansprakelijkeidsrecht

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht

Opgave 1Tijdens een belangrijke handbalwedstrijd, waarin het er stevig aan toe gaat, krijgt Ellen een duw van tegenspeelster Caroline. De duw brengt Ellen uit evenwicht, waardoor zij haar been breekt. De overtreding van Caroline wordt door de scheidsrechter beschouwd als een lichte fout. Ellen is zelfstandig ondernemer en kan als gevolg van het letsel gedurende zeker zes weken geen werkzaamheden verrichten. Hierdoor lijdt zij grote schade. Er rest haar niets anders dan Caroline voor de door haar geleden schade aansprakelijk te stellen.Is Caroline aansprakelijk voor de door Ellen geleden schade? Motiveer het antwoord.Opgave 2Broere en Kegel nemen deel aan het KNSB-trainingsuur op de ijsbaan te Haarlem. Tijdens dit trainingsuur is de binnenkant van de baan bestemd voor schaatsers die snelheidsoefeningen doen en de buitenkant voor uit- rijdende schaatsers. Kegel rijdt tijdens de training op de binnenbaan. Terwijl hij een bocht ingaat, komt hij ten val en schuift hij naar de buitenkant. Broere is op dat moment aan het uitrijden op de buitenbaan. Kegel raakt Broere. Als gevolg hiervan komt Broere lelijk ten val en raakt hij in coma. Broere loopt blijvend letsel op. Vervolgens spreekt Broere Kegel aan op grond van onrechtmatige daad.Op een mooie augustusdag nemen Hettinga, Ypma en De Vries deel aan een wedstrijd, de jaarlijkse Wytmarsumer Merke. De wedstrijd bestaat uit een over een hindernisbaan op het water af te leggen parcours. Men moet zo snel mogelijk droog de overkant bereiken, om daar vervolgens een bel te luiden. Hettinga en Ypma slagen er niet in om de overkant te bereiken, De Vries wel. Als De Vries vervolgens na het luiden van de bel over een steiger naar de wal loopt, gooien Hettinga en Ypma hem in het water. De Vries breekt daarbij zijn been. De Vries spreekt vervolgens Hettinga en Ypma aan op grond van onrechtmatige daad.a. Wat is de overeenkomst tussen de twee gevallen die net beschreven zijn?b. Gaan de vorderingen op grond van onrechtmatige daad in dit geval slagen?Opgave 3Lees het artikel: “Bedrijfsuitje wordt drama met doden”.In een ander krantenartikel brengt de eigenaar van het evenementenbureau nog de volgende punten naar voren (samengevat):• “Mensen moeten zelf het gevaar inschatten. Ieder niet gemotoriseerd voertuig mag daar varen.’’• “Het is voor ons al dertien jaar wekelijks werk. Vooraf krijgen de deelnemers instructies om bij een afstapplaats de boot uit het water te halen en na de stuw verder te varen. Een instructeur gaat niet mee.”• “Was het de eigen keus van de vrouwen om geen helm of zwemvest te dragen?”a. De nabestaanden van de twee overleden vrouwen willen schadevergoeding. Kunnen zij kiezen welke grondslag zij gebruiken voor het vorderen van schadevergoeding: onrechtmatige daad of wanprestatie (toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verbintenis)?b. Is de organisator aansprakelijk voor de schade die de nabestaanden hebben geleden? Pas voor de beantwoording de criteria uit het Kelderluik arrest toe.