Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Contact Internationaal recht 1 Inleiding 1 Inleiding 2 Verenigingsrecht 1 Verenigingsrecht 2 Aansprak in de sport 1 Aansprak in de sport 2 Arbeidsovereenkomsten intellectuele eigendom 1 intellectuele eigendom 2 Jurisprudentie internationaal recht Jurisprudentie verenigingsrecht Jurisprudentie aansprakelijkeidsrecht Jurisprudentie Inleiding Jurisprudentie arbeidsrecht Jurisprudentie inellectueel eigendomsrecht Varia Hippisch recht Hyppisch recht links Bescherming persoonsgegevens 

Aansprak in de sport 2

Sheets Aansprakelijkeidsrecht

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht

Rapport: "Vrijwilligers en aansprakelijkheid"

Prof. Dr. du Perron, Waarom mag je iemand op een voetbalveld harder trappen dan op straat?

Leerlingen van de eerste klas van een middelbare school hebben gymnastiekles. Onder leiding van de gymnastiekleraar wordt het spel ‘unihockey’ gespeeld, hockey dat gespeeld wordt met een plastic stick en een plastic balletje (zie bovenstaande afbeelding).Tijdens de gymles doet zich een ongeval voor. Lars gaat met de bal aan de stick op het doel van het andere team af. Als zich een scoringskans voordoet, slaat hij de bal met de stick in het doel. Daarbij raakt hij Tim, die Lars van achteren nadert om hem het scoren te beletten, met zijn stick op de neus en in het linkeroog. Als gevolg daarvan loopt Tim een zware hersenschudding en ernstig oogletsel op en breekt hij zijn neus. Zowel Tim als Lars is 12 jaar. De ouders van Tim spreken de ouders van Lars aan tot het betalen van de schade van 50.000 euro.De ouders van Tim zijn van mening dat Lars een onrechtmatige daad pleegde omdat hij tegen de uitdrukkelijke instructie van de gymleraar in de hockeystick bij het slaan van de bal hard boven heuphoogte heeft geheven, met alle voor Lars voorzienbare schadelijke gevolgen van dien.a. Waarom spreken de ouders van Tim niet rechtstreeks Lars aan, maar zijn ouders? Het is immers Lars die in hun ogen een onrechtmatige daad pleegde.b. Welk verweer zal de advocaat van de ouders van Lars voeren en zal dat verweer succesvol zijn?

Opgave 4

Bron: flickr.com

Aanvullende informatie aansprakelijkheidsrecht