Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Contact Internationaal recht 1 Inleiding 1 Inleiding 2 Verenigingsrecht 1 Verenigingsrecht 2 Aansprak in de sport 1 Aansprak in de sport 2 Arbeidsovereenkomsten intellectuele eigendom 1 intellectuele eigendom 2 Jurisprudentie internationaal recht Jurisprudentie verenigingsrecht Jurisprudentie aansprakelijkeidsrecht Jurisprudentie Inleiding Jurisprudentie arbeidsrecht Jurisprudentie inellectueel eigendomsrecht Varia Hippisch recht Hyppisch recht links Bescherming persoonsgegevens 

Arbeidsovereenkomsten

Sheets Arbeidsrecht

Jurisprudentie arbeidsrecht

Opgave 1Lees het artikel: "Ajacied ontslagen na trekken pistool".a. Stel: Ajax kiest er niet voor om Osei Kofi op staande voet te ontslaan en Osei Kofi wil de arbeidsovereenkomst niet beëindigen. Leg gemotiveerd uit welke andere juridische weg Ajax kan bewandelen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.b. Aan welke eisen moet zijn voldaan, wil er sprake zijn van een terecht ontslag op staande voet? En is in dit geval aan die eisen voldaan?c. Stel: Osei Kofi vecht zijn ontslag aan bij de rechter en de rechter komt tot het oordeel dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. Wat is dan het gevolg voor Ajax?Opgave 2Lees het artikel: "Ontslag dreigt voor Drenthe bij Hercules Alicante".Stel: Nederlands recht is op de overeenkomst tussen Drenthe en HerculesAlicante van toepassing.a. Geef gemotiveerd aan welke twee juridische mogelijkheden HerculesAlicante denkt te hebben om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. b. Welke van de twee mogelijkheden bij vraag a heeft de minste juridische risico’s voor Hercules Alicante?c. In het artikel staat: “Werkweigering is volgens de wet een legitieme reden om iemand de laan uit te sturen.” In welk artikel staat dat in de wet?d. Zal de rechter Hercules Alicante zonder meer in het gelijk stellen met het beroep van de club op werkweigering?

Regeling van de Ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2015, tot aanwijzing van functies waarvoor de ketenbepaling buiten toepassing wordtverklaard en functies waarbij door de kantonrechter een hogere vergoeding kanworden toegekend indien sprake is van tussentijdse opzegging of ontbinding vaneen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is(Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter)

Aanvullende informatie arbeidsrecht