Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Contact Internationaal recht 1 Inleiding 1 Inleiding 2 Verenigingsrecht 1 Verenigingsrecht 2 Aansprak in de sport 1 Aansprak in de sport 2 Arbeidsovereenkomsten intellectuele eigendom 1 intellectuele eigendom 2 Jurisprudentie internationaal recht Jurisprudentie verenigingsrecht Jurisprudentie aansprakelijkeidsrecht Jurisprudentie Inleiding Jurisprudentie arbeidsrecht Jurisprudentie inellectueel eigendomsrecht Varia Hippisch recht Hyppisch recht links Bescherming persoonsgegevens 

Bescherming persoonsgegevens

College Bescherming persoonsgegevens:Verstrekken van uw gegevens uit de ledenadministratie

Protocol Registratiesysteem in de Sport (NOC*NSF)

Het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) voeren een actief beleid om voor sportdeelnemers een veilig sportklimaat te realiseren. Vormen van seksuele intimidatie in de sport vormen een ernstige aantasting van de sociaal-emotionele veiligheid van de sportomgeving; ondanks eerdere maatregelen, worden jaarlijks nog zo’n 100 gevallen van seksuele intimidatie gemeld. Daarom heeft NOC*NSF een Registratiesysteem in de Sport ingesteld, waarin personen die zich schuldig maken aan vormen van seksuele intimidatie gedurende enige tijd geregistreerd kunnen worden. Doel van de registratie is deze personen uit de sport te weren, herhaling te voorkomen en te werken aan het herstel van de veilige sportomgeving.

Nu.nl, 2 juni 2012: Nog geen zwarte lijst ontuchtige jeugdtrainers