Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Contact Internationaal recht 1 Inleiding 1 Inleiding 2 Verenigingsrecht 1 Verenigingsrecht 2 Aansprak in de sport 1 Aansprak in de sport 2 Arbeidsovereenkomsten intellectuele eigendom 1 intellectuele eigendom 2 Jurisprudentie internationaal recht Jurisprudentie verenigingsrecht Jurisprudentie aansprakelijkeidsrecht Jurisprudentie Inleiding Jurisprudentie arbeidsrecht Jurisprudentie inellectueel eigendomsrecht Varia Hippisch recht Hyppisch recht links Bescherming persoonsgegevens 

intellectuele eigendom 2

Voetballer Kalou heeft redelijk belang artikel 21 Aw bij niet gebruik van zijn portret in commercialLJN: AW1770 Rechtbank 's-Gravenhage, 13 april 2006, Kalou tegen Achmea schdeverzekeringen N.V.

Jurisprudentie intellectueel eigendomsrecht

Opgave 4Het Internationaal Olympisch Comite (IOC) heeft alles gedaan om de naam "Olympisch" en het navolgende logo optimaal te beschermen.

Tijdens de Olympische Spelen van London in 2012 komt de hamburgerketen Burger King met de onderstaande reclamecampagne.

Vraag a.Bespreek hoe het IOC een proces op grond van de BVIE juridisch moet onderbouwen. Noem alle eisen en voorwaarden en werk deze precies uit. Geef aan wat het IOC kan eisen.Verdedig het standpunt van het IOC.Vraag b. Kan het IOC ook op grond van de handelsnaamwet juridische stappen tegen Burger King ondernemen?Zo nee, leg uit waarom niet.Zo ja, geef dan precies aan op welke wetsartikel het bedrijf zich moet beroepen.

Aanvullende informatie intellectueel eigendomsrecht