Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina 1 Startpagina 2 Contact Internationaal recht 1 Inleiding 1 Inleiding 2 Verenigingsrecht 1 Verenigingsrecht 2 Aansprak in de sport 1 Aansprak in de sport 2 Arbeidsovereenkomsten intellectuele eigendom 1 intellectuele eigendom 2 Jurisprudentie internationaal recht Jurisprudentie verenigingsrecht Jurisprudentie aansprakelijkeidsrecht Jurisprudentie Inleiding Jurisprudentie arbeidsrecht Jurisprudentie inellectueel eigendomsrecht Varia Hippisch recht Hyppisch recht links Bescherming persoonsgegevens 

Verenigingsrecht 1

Sheets Verenigingsrecht

Jurisprudentie verenigingsrecht

Opgave 1Het clubhuis van badmintonvereniging Floeps is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft zonder medeweten van de medebestuursleden een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waar- door de badmintonvereniging het contract niet kan nakomen. De aanne- mer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privévermogen aanspreken.a. Gaat het hier om een formele vereniging of om een informele vereniging? b. Kan de aannemer met succes de vereniging, de voorzitter en/of mede- bestuursleden aanspreken? Maakt het voor de beantwoording van deze vraag iets uit of de vereniging wel of niet is ingeschreven in het verenigingenregister?Opgave 2Lees het artikel: ‘Ik wou dat ik Ten Have was. Ik was elke dag gelukkig’In het artikel staat: “Ten Have antwoordde: ‘Je hebt een kandidaat en dan krijg je met stemverhoudingen te maken. Je stemt, en dan kan het vijf- nul, vier-een of drie-twee worden.’”a. Cruijff wil het besluit van de rvc door de rechter laten vernietigen. Op welk juridisch argument en wetsartikel zal hij dan een beroep moeten doen?b. Zit Cruijff in de rvc van de vereniging Ajax of van de NV Ajax?Opgave 3Lees het artikel: 'Zwaarder straffen bij geweld op veld'Charles slaat een tegenstander in elkaar na afloop van een voetbalwed- strijd. Op grond van de nieuwe regels schorst de KNVB hem voor drie jaar. Charles zou over twee weken als aanvoerder meedoen aan een niet door de KNVB georganiseerd schoolvoetbaltoernooi.a. Mag Charles ondanks zijn schorsing door de KNVB toch nog meedoen met het schoolvoetbaltoernooi?b. Welke andere juridische problemen kan Charles krijgen naast zijn schorsing?